Kort kommentar om helsenorge.no

Informasjonen på helsenorge.no kommer fra ulike organisasjoner. Hver enkelt organisasjon som leverer informasjon til helsenorge.no har ansvar for at innholdet er oppdatert og holder høy faglig kvalitet.

Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør for helsenorge.no.

Førsteinntrykket
Jeg har nå lest rundt omkring på Norges nye, offentlige helseportal. Førsteinntrykket ble skikkelig dårlig, siden det aller første jeg gjorde var å lese om fibromyalgi under Sykdom og behandling. Informasjonen der er langt under pari (med unntak av oversikten), og ikke noe jeg ville publisert på en offentlig side (ikke på en blogg heller, for den saks skyld). Jeg skal ikke gå nærmere inn på dette nå, men etter det jeg har lest om flere sykdommer er dette en del av helsenorge.no som trenger hurtig gjennomgang for kvalitetssikring og henvisning til kilder. Redaktøren bør også revurderer tonen i en del av artiklene. Det er unødvendig med en nedlatende besserwissertone i tekster som (etter det jeg skjønner) skal være informative og nyttige.

Det er viktig at tilstanden ikke blir en stor del av deg, du er mye mer enn smertene! (Om fibromyalgi)

Andreinntrykket
Ved en litt mer nøytral gjennomlesning ser jeg at informasjonen under fanene Helsetjenester, Rettigheter og Selvbetjening er god. Dette er nyttig stoff for brukere av helsetjenester i Norge. Artiklene under fanen Helse og sunnheten  bærer av og til preg av samme nedlatende tone som enkelte av sykdomsartiklene, men informasjonen i seg selv er for så vidt grei nok.

Avsender/mottaker
Det er uklart hvem som til enhver tid er avsender og mottaker av tekstene, siden de er av svært varierende kvalitet både kommunikasjonsmessig og innholdsmessig. Det er ikke tillitsskapende, og gir dermed ingen grunn til å søke informasjon på helsenorge.no. Dette blir en utfordring for redaktøren. Jeg håper at dette bare er startvansker, og at Helsedirektoratet har klare planer for å kvalitetssikre artiklene de publiserer.

Andre om helsenorge.no
Diagnostisert
Tidsskriftet

Reklamer