Bibliotekets rolle og FrPs bomskudd

I følge Aftenposten ønsker Oslo FrP å innføre årsavgift på biblioteket. Som i tidligere innlegg om bibliotek i år, bommer Frp-politikerne på bibliotekets rolle i samfunnet.

– Folkebibliotekordningen ble til på en tid da bare et mindretall hadde råd til å kjøpe ei bok. Slik er det ikke lenger. Folks økonomiske situasjon har endret seg, og informasjon er lett tilgjengelig på nett, fortsetter Tybring-Gjedde, som også er stortingsrepresentant for Frp. (Aftenposten, 08.07.11)

Kjære FrP: Biblioteket er ikke en oppbevaringsplass for bøker, der folk bare plukker opp en bok fordi de ikke gidder å betale for den.

Bibliotekets roller
Biblioteket er en kilde til informasjon, gjennom bøker ja, men også gjennom bibliotekarene, lån av pc’er, lån av gratis aviser, og forskjellige kurs (som internettbruk for eldre). Det er lett å si at informasjon er lett tilgjengelig på nett, men for å nå denne informasjonen må man ha en viss kompetanse. Det være seg lesekompetanse eller nettforståelse. På biblioteket kan de som ikke innehar den nødvendige kompetansen få hjelp. Gratis. Det er verdt å merke seg at mange med lav lesekompetanse står utenfor arbeidslivet, og dermed har dårlig økonomi.

· Voksne som er i arbeid og gruppen elever/studenter er klart bedre lesere enn arbeidsledige og andre grupper som er utenfor arbeidslivet (folk på stønadsordninger, hjemmeværende og alderspensjonister). (Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen, Lesesenteret i Stavanger)

Biblioteket er også en møteplass, for barn, eldre, innvandrere og de som står utenfor arbeidslivet. I mindre kommuner er biblioteket den eneste kulturelle møteplassen for alle. Det er et lavterskeltilbud, som både bidrar med litteratur, teaterforestillinger, spillkvelder, filmer og sosiale sammenkomster. Et viktig (gratis!) tilbud, som spesielt kommer svakere stilte til gode.

FrP kan gjerne ta seg tid til å lese Svein Tinnesands tilsvar til FpU.

FpU har rett og slett ikke skjønt at bibliotekene ikke er et utlånssted for bøker, men et politisk virkemiddel for å fremme kunnskap, kultur og demokrati. (Tinnesand, Dagbladet, 23.05.11)

En gjennomgang av funnene til Lesesenteret hadde også vært på sin plass. Og kanskje de skulle tatt seg en tur på biblioteket selv, for å se hva det handler om i praksis?

Reklamer