NIH Fitness Convention

I helgen var jeg på NIH Fitness Convention i Oslo, for faglig og sosialt påfyll. Det var lagt opp en utrolig innholdsrik og variert timeplan, og det var vanskelig å bestemme seg for hvilke timer og foredrag jeg skulle melde meg på. Jeg endte opp med å bare gå på foredrag, siden jeg syns det var mest relevant for jobb og studier. Her kommer en kort rapport fra hvert foredrag.

Stands i idrettshallen
Trening i idrettshallen

Lørdag 19.11
Kropp og helse som instruktør – hvilke signaler gir du?
Jorunn Sundgot-Borgen

Foredragsholderen er kanskje Norges mest kjente innen spiseforstyrrelser og (topp-)idrett, og dette foredraget var relevant for meg på flere plan. Både som treningsveileder og fremtidig PT, men også som frivillig i IKS, og tidligere spiseforstyrret. Hun tok blant annet opp problematikken rundt både verbal og non-verbal kommunikasjon. Hvilke begrunnelser gir vi for øvelsesvalget? Stram rumpe, stramme overarmer, flat mage, bikinis don’t lie, osv. Uheldige ordvalg og fokus, som rammer de som allerede er hypersensitive med tanke på egen kropp og utseende. Personlig er jeg allerede svært bevisst på akkurat dette, og jeg håper at bransjen generelt snart styrer over fra utseendefokus til helsefokus.

Hun ba oss også tenke nøye gjennom vårt forhold til egen kropp og andres kropp. Hvordan bruker vi kroppsspråk og blikk, hva spiser vi, hva handler vi på butikken? Vi er rollemodeller både på jobb og utenfor. Spesielt vi som jobber i mindre miljøer møter stadig kunder andre steder enn på jobb.

Jeg syns dette foredraget var veldig interessant. Det jeg har skrevet om nå var bare en liten bit av det Sundgot-Borgen snakket om. Selv om jeg ikke lærte noe faglig nytt satte det i gang noen nødvendige tankeprosesser. Kanskje kommer det mer om dette siden.

Visjoner for treningsbransjen
Bjørn Maaseide

Bjørn Maaseide er vel mest kjent som sandvolleyballspiller, men han står også bak Elixia. Han snakket om hvordan bransjen har utviklet seg siden oppstarten på på slutten av 1970-tallet, og hvordan den, i hans øyne, vil utvikle seg videre. Han snakket veldig varmt om større tilgjengelighet på PT’er og større fokus på helse. For framtiden ser han for seg at staten vil komme mer på banen, og at trening som behandling vil bli mer og mer aktuelt. Dette ser vi jo allerede når Samhandlingsreformen trer i kraft over nyttår. Dette var for øvrig en rød tråd gjennom de fleste foredragene jeg var på, noe jeg kommer tilbake til.

Han hadde også et viktig poeng som jeg føler mange ikke tar innover seg:
Endring av livsstil koster både penger og vilje.

Er ditt bidrag viktig for folkehelsen?
Roald Bahr

Bahr er leder for Seksjon for idrettsmedisinske fag og Senter for idrettsskadeforskning, og snakket om utviklingen i folkehelsa både her hjemme og i USA. Han viste noen utrolig skremmende oversiktskart over fedmeutviklingen i USA fra 1991 til 2010, der vi så hvordan en og en stat ble «spist opp» (no pun intended) av overvekt og fedme fra år til år. I følge Bahr regnet forskerne tidligere med at Norge lå ca 10 år etter USA i denne utviklingen. Nå mener de at vi ligger bare 5 år bak. Og det er ikke energiinntaket som har blitt høyere, men aktiviteten, spesielt den daglige, som har sunket drastisk med biler, rulletrapper, heiser, skjermtid, osv.

I motsetning til andre negative helsebølger (som for eksempel røyking) treffer inaktivitetsbølgen, som Bahr kaller det, hele befolkningen, ikke bare et segment. Både barn, voksne og eldre har blitt mindre aktive. Noe som gjør at konsekvensene for samfunnet blir mye, mye større. For å få bukt med dette må det tenkes langsiktig livsstilsendring. Utfordringen for treningsbransjen er i så måte at de som trenger fysisk aktivitet aller mest ikke engang vurderer å gå over dørstokken til et treningssenter.

Å sette mål for kunden
Jostein Hallén

I utdannelsen vår lærer vi å hjelpe kunden med å sette mål. Da tar vi utgangspunkt i SMARTe mål. Det interessante med dette foredraget var at Hallén fant en helt annen innfallsvinkel, og snakket om eventuelle uheldige konsekvenser av denne typen mål. Kanskje er det ikke alltid så smart med spesifikke, målbare, ambisiøse og tidsbestemte mål (jeg hopper over R´en, for relevante kan målene godt være). Hallén minner om at det finnes forskjellige kategorier av mål:

1) Prestasjonsmål
2) Prosessen i seg selv
3) Livet i seg selv

Hans mål med treningen er:

Du skal trene i dag slik at du får lyst til å trene i morgen.

Jeg syns dette var et nyttig foredrag, fordi det fikk meg til å tenke kritisk til noen av de læresetningene vi har fått prentet inn på skolen. Selvfølgelig er det, for de aller fleste, både nødvendig og ønskelig å ha et mål for øyet, men vi må huske på at ikke alle ønsker eller trenger det samme.

Helgerud

4×4 min utholdenhetstrening – for prestasjon og helse
Jan Helgerud

Dette foredraget handlet i korte trekk om effekten av kort- og langintervalltrening med tanke på helse og prestasjon. Det ble i stor grad repetisjon av treningslære for min del, men det var allikevel interessant å høre. Det som var nytt for meg er at forsøk Helgerud med flere har gjort viser at O2-opptaket til KOLS-pasienter blir bedre selv om de bare trener ett bein, og at intervalltrening i dag er del av treningsopplegget fra første treningsdag for hjertepasienter. Interessante funn om kroppens utrolige evne til å tilpasse seg belastning!

Søndag 20.11
Mentale effekter av trening og fysisk aktivitet
Anders Hall Grøterud

Dette er et tema jeg er spesielt interessert i, og gjerne skulle lært mer om. Jeg mener at trening som behandling mot psykiske lidelser må prioriteres i mye større grad enn i dag (som det nesten er fraværende). Hall Grøterud viste hvordan trening og fysisk aktivitet påvirker mennesket på det mentale plan:

1) Bedre mental kapasitet
– problemløsing
– kreavtivitet
– hukommelse
– konsentrasjon

2) Økt velvære
– optimistisk, tenker positivt
– energi, overskudd
– bedre kroppsbilde/selvfølelse
– redusert stress

3) Styrket mental helse
– beskytter mot depresjon, angst og utbrenthet
– Alzheimers
– mer robust mot stress

Det er lite fokus på dette, både i treningsbransjen og blant leger, noe som er veldig synd. For eksempel er det vist mange ganger at trening er like effektivt som medisinering. 400 000 nordmenn går på antidepressiva, med de bivirkningene de måtte ha av det, mens svært mange av dem kunne fått samme effekt av å trene 2-3 ganger i uka på moderat intensitet i 20 minutter eller mer. Spørsmålet er hvorfor leger fortsetter å skrive ut medisiner når de vet at trening har like god effekt mot sykdommen, uten de negative bivirkningene medisiner ofte gir.

Shokk treningssenter for barn
Tone Eide og Mari Mauland

Utenfor Stavanger har Arena treningssenter to egne treningssentre for barn fra 8 til 15 år. De startet opp for 4,5 år siden, med et konsept som opprinnelig er britisk. Den store oppstandelsen rundt dette har vært det faktum at de tilbyr styrketrening med apparater for barn, noe mange fortsatt tror er skadelig, selv om forskning på området viser noe helt annet. Noen av innsigelsene har også gått på at et slikt tilbud vil føre til frafall i idretten (noe som er et problem over hele landet allerede) og hindre barna fra å være i bevegelse i skog og mark. Jeg blir litt matt av denne typen kritikk, men jeg er sannsynligvis miljøskadd. Frafallet i idretten er en bekymring, men ikke relatert til eventuelle andre treningstilbud til barn. Det som skremmer med frafallet er at ungene/ungdommene går fra idrett til inaktivitet. Det finnes det jo også (norsk) forskning på, uten at jeg skal gå nærmere inn på det her. (Helsedirektoratet har tallene). Og når det gjelder skog og mark: ærlig talt, unger kan da vel kombinere trening på treningssenter med aktiviteter andre steder, akkurat som voksne? De blir sterkere og mer utholdende av treningen, og vil på den måten sannsynligvis like bevegelse i skog og mark enda bedre. Hvor artig er det å leke ute hvis du blir sliten etter 5 minutter?

I Danmark er dette konseptet mye mer utbredt enn i Norge. Der har Shokk 3000 medlemmer, og har ikke fått noen negativ omtale. Shokk i Norge kan melde om at de i løpet av de årene de har holdt på ikke har hatt en eneste idrettsskade, verken belastningsskade eller akutt skade. Hvor mange blir skadet i fotball og håndball i året? Vi vet allerede at styrketrening kan beskytte mot for eksempel hamstringsskader i fotball, så hvorfor ikke la treningsveiledere og fysioterapeuter som har spesialisert seg på trening for barn ta seg av denne biten?

Som dere skjønner er jeg positiv til initiativet, og jeg ville ikke ha noen betenkeligheter med å la junior trene på treningssenter for barn, i tillegg til de andre aktivitetene han er med på. Dessverre har det norske markedet vist seg vanskelig å komme inn på for Shokk, og derfor finnes de bare i Stavanger-området.I Storbritannia er de fleste Shokk-senterne kommunalt drevet, og inngår på den måten i en helhetlig og langsiktig folkehelsesatsning.

Husnes

Exercise is medicine
Svein Ove Husnes

Exercise is medicine er et initiativ fra American College of Sports Medicine, et svært anerkjent college innen idrettsmedisin. De har samarbeidet med utstyrsleverandøren Technogym. Problematikken med inaktivitet og overvekt er jo noe som truer hele den vestlige verden, og tiltak må settes inn.

Dette avsluttende foredraget handlet i stor grad om den røde tråden jeg snakket om. Treningssentre må mer på banen med tanke på behandling av helseproblematikk, og bransjens tidligere fastslåtte frisktrening («vi trener friske, voksne mennesker») står for fall. I Samhandlingsreformen er private aktører som treningssenterkjedene nevnt som aktører som skal brukes. Det er nødvendig med en kommunalt samarbeid mellom helsevesen og treningsbransjen for å oppfylle kravene som nå kommer fra regjeringen. Legestanden må oppdateres på hvilke treningsformer som virker som dokumentert behandling mot forskjellige helseplager og sykdommer. For treningsbransjen er det nå uhyre viktig å etablere seg som gode, kompetente samarbeidspartnere for kommunene.

Vi fikk med en bok som Exercise is medicine nylig har utgitt, der allinformasjon legestanden (i første omgang) trenger for å kunne henvise pasienter til riktig type trening. Tanken er altså at legen skal kunne henvise pasienten til en kompetent PT, treningsveileder eller lignende, for å få bukt med et medisinsk problem. Da snakker vi for eksempel om diabetes T2, osteoporose, hjerteproblemtikk, osv osv. Forskning viser at folk har mye mer tillit til informasjon om trening fra helsepersonell enn fra ansatte i treningsbransjen, derfor er det ekstra viktig at de får henvisning og riktig informasjon fra sin lege.

Husnes mener, med rette vil jeg tro, at dette framtidige og nødvendige samarbeidet mellom stat/kommune og treningsbransjen vil gjøre noe med krav og regulering i bransjen. Behovet for formelt kompetente arbeidstakere vil øke. Utdannelse fra godkjente institusjoner vil bli et krav. Dette er selvsagt bare et gode som kommer alle kunder til gode, enten de har helseproblemer eller ikke.

Kort oppsummering av inntrykk
Det var storveis å kunne delta på convention og høre noen av de aller, aller beste på forskjellige fagområder snakke om viktigheten av å tenke folkehelse og trening. Selv om mye av det jeg hørte av faglig stoff var repetisjon var det allikevel svært nyttig å få det med seg. Og jeg syns flere av foreleserne belyste «gamle» temaer på en litt annen måte enn jeg har hørt det før. I tillegg er jeg svært glad for å jobbe i en bransje der vi har mulighet til å gjøre en faktisk forskjell for de menneskene vi møter. Nå gleder jeg meg enda mer til å bli PT, og til å kunne spisse meg enda mer inn mot folkehelse/helseproblemtikk i jobben, og føler at jeg virkelig har landet på rett hylle!

Reklamer

8 kommentarer om “NIH Fitness Convention

 1. Du var der, jeg var der, men vi så ikke hverandre! vet ikke om jeg hadde kjent deg igjen heller fra de få bildene jeg har sett på bloggen din.

  Vi var på ett foredrag samtidig, med Sundgot-Borgen, veldig bra!
  Les bloggen min for min mini-oppdatering på helga. (Og sjekk innleget før det igjen, du kan vinne et skilt!)

  1. Hehe, det var jo så mange der! Jeg så knapt nok kollegene mine. 😉 Synd vi ikke visste om hverandre da, vi kunne jo hilst på!

   Stikker innom bloggen din etterpå! 🙂

 2. Oiii..! Så spennende! Dette høres ut som en alle tiders helg, masse spennende foredrag det ser ut som du har dratt nytte av! 🙂 Håper du koste deg i helgen 🙂 klem!

 3. Hei. Så bra referater fra foredragene! Fikk bare gått på et par foredrag selv, veldig kjekt å kunne lese sammendrag av det jeg ikke fikk med meg.

  Høres også ut som om du er veldig enig med Tones og mine synspunkter på barn og trening. Det var synd det ble litt knapt med tid på foredraget (det synes jeg det ble på alle foredragene, merket at de andre også raste igjennom stoffet sitt, og det var lite tid til spørsmål fra salen), og at vi ikke fikk vist filmen vår. Sender både foredrag og film til NIH, så forhåpentligvis legges det ut på nettsidene deres snart. Vi kommer også til å legge ut filmen på vår nettside i løpet av uken.

  Vi sees kanskje på et kurs eller convention i fremtiden. Lykke til med PT-utdanningen.

  Hilsen Mari Mauland, Arena Treningssenter

  1. Hei, takk for det! Gøy at du fant fram til bloggen min. 🙂

   Ja, jeg syns det var veldig interessant det dere hadde å fortelle! Hadde vært gøy å kunne ta et besøk hos dere for å se treningssenter for barn «live»! Sønnen min, som er 11 (og ikke interessert i fotball) har etterlyst et sånt tilbud for barn her. Han er selvsagt arvelig belastet, men jeg ser i alle fall dette tilbudet som et gode til alle barn. Det er nok fokus på prestasjon og utseende i andre sammenhenger, og å lære å trene uten disse tingene i bakhodet er jo kjempeflott! Håper NIH legger ut film og foredrag ja!

   Det ble knapp tid på alle foredragene, men sånn må det vel bli når de legger opp til et så stort program. Personlig kunne jeg kanskje ønsket meg litt mer avansert stoff i de forskjellige foredragene, særlig siden NIH har frontet dette som en PT-convention. Mye (men ikke alt) av det som ble sagt var som sagt faglig repetisjon fra treningsveilederkurset og andre konferanser/arrangementer jeg har vært på. Jeg syns uansett det var veldig spennende at det ble lagt så stor vekt på trening som del av behandling og forebygging innen helse.

   Vi ses sikkert! 🙂

   Hege

 4. Takk for oppsummering. Får litt dårlige assosiasjoner til Fitness-ordet jeg, men man legger vel ulikt i det. Tenker litt sånn bodybuilder og utseende når jeg hører det ordet.

  Jeg også undres over legenes hang til lå skrive ut antidepressiva når det er bevist at fysisk aktivitet som du skriver om hjelper. Men de har nok en dyp dyp kobling i legemiddelindustrien, og tar det de hører fra de for god fisk. Gleder meg til julegavetips! (Selv om jeg er ferdig med de fleste, og kjøper inn julegaver hele året på salg 😉

  1. Fitness i denne sammenhengen er det engelske ordet, ikke konkurranseformen fitness. 🙂 Vi har ikke et helt dekkende uttrykk på norsk, og det er synd, siden mange har samme assosiasjon som deg. Studiet mitt er for øvrig del av Fitness deltid på NIH.

   Etter det jeg skjønner inneholder legestudiet fint lite om trening og kosthold (håper jeg tar feil, og at noen kan rette på meg). Det er vel medisinering de lærer (i tillegg til en hel del andre ting selvsagt). Men jeg tror og håper dette vil snu.

   Smart måte å handle inn julegaver på. 😉 Jeg tenker hvert år at jeg skal gjøre det, men plutselig er vi i slutten av november…

Kommentarer er stengt.